برنامه ضیافت افطار در ماه مبارک رمضان برای دانش آموزان و معلمان و برگزاری برنامه های تفریحی شامل مسابقات هندبال و وسطی و صرف افطار و شام

   

فهرست