برگزاری اردوی مشهد مقدس دبیرستان دخترانه دوره اول شهدای موتلفه اسلامی از تاریخ 1401/11/29 تا 1401/12/03 با حضور حداکثری  و استقبال گرم دانش آموزان و همراهی گرم و صمیمانه مربیان کوشا و دلسوز این مجموعه و همراهی خانم سهیلا یارمحمدی، مدیر فعال و دلسوز همیشگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول و دوم شهدای موتلفه اسلامی

فهرست