برگزاری اردوی مشهد برای دانش آموزان پایه نهم از تاریخ 1402/11/13  تا 1402/11/17 با همراهی   مدیر  ، معاون اجرایی و انضباطی ، مسئولین پایه  وتعدادی از دبیران محترم و مهماندار محترم مدرسه همراه با برنامه های متنوع (هلیوم پارک ، طرقبه و ….)

 

حضور دانش آموزان در حرم برای صرف غذای حضرتی

     

 

همکاری دانش آموزان عزیز برای آماده کردن شام

     

فهرست