برگزاری اردوی مشهد برای دانش آموزان پایه نهم از تاریخ 1402/10/29 تا 1402/11/02 با همراهی   مدیر  ، معاون اجرایی و انضباطی ، معاون پرورشی ، مسئولین پایه  وتعدادی از دبیران محترم و مهماندار محترم مدرسه همراه با برنامه های متنوع (هلیوم پارک ، طرقبه و ….)

         

      

                 

فهرست