برگزاری جشن روز معلم باهمکاری ارشد های مدرسه ،دانش آموزان پایه ی نهم :
معلم مهربانم عشق با تو آغاز شد ، کلاس خاطره ها با یاد تو جان گرفت….
ای معلّم مهربانم به شکرانه ی تمام لحظاتی که کنارمان بودید
تصمیم گرفتیم با تمام کوچکی مان جشنی برپا کنیم ومهربانی شما را شاکر باشیم….
تمام برنامه ریزی ها واجرای برنامه ی روز جشن توسط دختران عزیزمان انجام شد.