برگزاری قرائت قرآن به صورت گروهی برا ی دانش آموزان در ماه مبارک رمضان بعد از برگزاری نماز جماعت در نمازخانه دبیرستان دخترانه دوره اول