برگزاری کلاس اصول و اعتقادات با حضور خانم دکتر اخلاقی دو روز در ماه (در کل سال تحصیلی ) جهت رفع شبهات دانش آموزان

 

فهرست