حضور در اردوگاه حبیب:
جشن اختتامیه ی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱با حضور کادر محترم مدرسه ودانش آموزان عزیزمان در اردوگاه حبیب برگزار شد .
دختران مان درکنار معلمان ودوستانشان ساعاتی پر نشاط و خاطره انگیز را با استفاده از محوطه و استخر شنای اردوگاه سپری کردند .

   

فهرست