برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع نقش مادر در خانواده و ارتباط با دختر نوجوان با سخنرانی سرکار خانم قره چمنی و تحویل کارنامه های ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 به مادران در روز 31 خرداد ماه

فهرست