دستاوردها

با توجه به سرعت بالای رشد علوم مختلف در جهان و توسعه زیرساخت‌های علمی کشور، همچنین ضرورت و اهمیت پژوهش در گزاره های ارزشی سند تحول بنیادین و از آنجایی که آشنایی با پژوهش در مقطع متوسطه اول می‌تواند به گسترش تفکر و نگاه دانش آموزان در زمینه رشته های مختلف و آینده شغلی آنان کمک شایانی نماید در این راستا دانش آموزان این مقطع با به دست آوردن رتبه اول رشته روانشناسی و فتومیکروگراف در مسابقات بین المللی سینا ، شرکت درچندین دوره ی جشنواره ی خوارزمی و کسب رتبه اول رباتیک، شرکت در مسابقات علمی دانشگاه امیرکبیر و کسب رتبه اول در مسابقات استند آپ علمی ، کسب مقام دوم مسابقات استانی هوش خلاق و بسیاری از موارد مشابه دیگر اهداف پژوهشی را به منصه ظهور نشاندند.

فهرست