جشن بازگشایی سال تحصیلی 1402-1403
جشن بازگشایی سال تحصیلی 1402-1403 با روایتگری از شهدای نوجوان و پذیرایی صبحانه سالم توسط مدرسه و ورود دانش آموزان از زیر قرآن توسط مدیریت محترم مدرسه سرکار خانم سید جوادی

فهرست