ضیافت افطار:
همزمان با میلاد کریم آل طاها ؛توفیق داشتیم ضیافتی نورانی درکنار دخترانمان برگزار کنیم .
در پایان این مهمانی زیبا خود را موظف کردیم تا پایان ماه مهمانی خدا همراه با خانواده هایمان قدمی در راستای تعجیل درفرج وخشنودی قلب امام زمان مان (ع) برداریم.