مدیریت دبیرستان دخترانه دوره اول

مدیریت مقطع

سرکار خانم سهیلا یارمحمدی

سوابق علمی و کاری

متولد سال 1340

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه کاشان

نیروی رسمی آموزش و پرورش با 29 سال سابقه کار آموزشی و فرهنگی

7 سال سابقه تدریس و مشاوره …

22 سال سابقه مدیریت مدرسه …

و…

مدیریت مقطع

 

فهرست