درس قرآن
دبیرقرآن هر سه پایه: سرکار خانم جلیله پورتقی لیسانس الهیات (فقه و حقوق)
فوق لیسانس ادبیات
متون ادبی
دبیر متون ادبی پایه هفتم و هشتم : سرکار خانم فاطمه نصراله زاده دانشجوی فیزیک دانشگاه شاهد
درس هنر
هنر هر سه پایه: سرکار خانم زینب حاجی علی لالانی دیپلم  فنی و حرفه ای کامپیوتر
هنر هر سه پایه: سرکار خانم سولماز شکراله کوزه پز دیپلم ریاضی
هنر هر سه پایه: سرکار خانم زهرا یحیائی دیپلم ژنتیک
درس آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی : سرکار خانم نفیسه عابدی کارشناسی الهیات
درس تفکر و سبک زندگی
تفکر و سبک زندگی: سرکار خانم زهرا شهروی کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی
درس ریاضی
ریاضی پایه هفتم: سرکار خانم محدثه شکوهی  کارشناسی ریاضی محض
ریاضی پایه هشتم و نهم : سرکار خانم فاطمه حاجی کارشناسی ارشد ریاضی محض
هندسه پایه هفتم: سرکار خانم فاطمه عسگری کارشناسی ریاضی کاربردی
هندسه پایه هشتم و نهم: سرکار خانم ندا ایزددوست لیسانس اقتصاد نظری
درس علوم

دبیر فیزیک هر سه پایه وشیمی پایه هفتم هشتم : سرکار خانم فهیمه معصومی کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

دبیر زیست و زمین هر سه پایه و شیمی نهم : سرکار خانم هانیه سلیمانی کارشناسی دبیری زیست شناسی
درس ادبیات
دبیر ادبیات هشتم و نهم :سرکارخانم مریم روح الهی کارشناسی زبان فارسی
دبیر ادبیات هفتم : سرکار خانم نرگس چراغی کاردانی زبان و ادبیات فارسی
دبیر املاء و انشای هشتم و نهم : سرکار خانم عطیه معیری فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
درس پیامهای آسمانی
دبیر پیامهای آسمانی پایه نهم : سرکار خانم نفیسه مشایخی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دبیر پیامهای آسمانی هفتم و هشتم: سرکار خانم صدیقه گلپور دکترا الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
دبیر احکام: سرکار خانم زهرا جامه بزرگ فوق دیپلم پرستاری -لیسانس زيست گیاهی – حوزوی سطح 3
درس مطالعات اجتماعی
دبیر تاریخ و جغرافی نهم: سرکار خانم سوده حسن زاده مقدم کارشناسی جغرافی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
دبیر مطالعات هفتم و هشتم و اجتماعی نهم : سرکار خانم آزاده صارمی تهرانی کارشناسی راهنمایی و مشاوره
درس عربی
عربی پایه  هشتم ونهم : سرکار خانم زهرا یاوری کارشناسی ارشد ادیان و عرفان
عربی پایه  هفتم : سرکار طاهره دهستانی کارشناسی ادبیات عرب
درس زبان انگلیسی
زبان هر سه پایه : سرکارخانم پگاه بنی علی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 
زبان ترمیک هر سه پایه: سرکار خانم فاطمه ملاغیوری  کارشناسی مهندسی کشاورزی
دانشجوی ارشد مهندسی گیاهان دارویی
پودمان خوشنویسی
دبیر پودمان خوشنویسی: سرکار خانم سوده حسن زاده مقدم کارشناسی جغرافی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
کارو فناوری
دبیر کارو فناوری هر سه پایه: سرکار خانم فاطمه نصراله زاده دانشجوی فیزیک دانشگاه شاهد
درس ورزش
ورزش هر سه پایه : سرکار خانم صبا دکامین کارشناسی تربیت بدنی 
ورزش هر سه پایه : سرکار خانم زهرا افتخاری کارشناسی تربیت بدنی
ورزش هر سه پایه : سرکار خانم فاطمه افتخاری کارشناسی علوم ورزشی
فهرست