کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

سرکار خانم فاطمه توکل کارشناسی ارشد شیعه شناسی

معاون اجرایی و انضباطی

سرکار خانم مریم مظاهری کارشناسی مهندسی شیمی

معاون پرورشی

سرکار خانم زینب فرخ  کارشناسی ریاضی محض

معاون فناوری 

سرکار خانم شیرین رضائی    مهندس کامپیوتر (نرم افزار)

مسئول پایه هفتم

سرکار خانم زهرا سادات رضوی     کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مسئول پایه هشتم

سرکار خانم سحر ملکی     مهندسی نقشه کشی ساختمان

مسئول پایه نهم

سرکار خانم سمانه اقوامی   کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

مسئول تکثیر

سرکار خانم مریم اسماعیلی  کارشناسی روانشناسی

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

فهرست