شروع کلاسها از 22 شهریور به صورت آنلاین انجام شده است و آزمونهای مبانترم اول هفته آخر آبان ماه به مدت دو هفته برگزار گردید و کارنامه دانش آموزان به صورت مجازی به اولیا تحویل داده شد. امتحانات ترم اول هم از تاریخ 4 دی ماه تا 26 دی ماه برگزار گردید و کارنامه ها به صورت حضوری و فردی به خانواده ها تحویل داده می شود.

فهرست