گزارش جلسات انجمن

سال تحصیلی 1402-1403

جلسه اول

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1402/08/06

ساعت:7:30

محل برگزاری: اتاق جلسات دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: 8 نفر

اسامی حاضرین :اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان درسال تحصیلی 1402-1403 با حضور  مدیریت محترم مقطع ،معاونین مدرسه (معاون اجرایی و انضباطی و معاون آموزشی) و حضور اعضای انجمن سرکار خانم زارعی رئیس انجمن، جناب آقای محمدسعیدذاکری نایب رئیس انجمن، جناب آقای مهدی رستمی فرد منشی و رابط انجمن،جناب آقای احمد رضا مختاری و سرکار خانم شیرین رضائی نماینده منتخب انجمن برگزار گردید.

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه ی انتخابات هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

مصوبات :

1- تعیین هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان

2- گفتگوی اعضای انجمن در مورد توانمندیهای خود در رشته تحصیلی و مشاغل خود.

3- تعیین تاریخ و روز و ساعت تشکیل جلسات در طول سال

فهرست