مراسم عزاداری همکاران

همکاران عزیزمان در دبیرستان دوره اول ودوم ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی  هرصبح کناریکدیگر جمع می شدند وبه قرائت زیارت عاشورا واستغاثه ی به امام زمان درزیر سقف آسمان می پرداختند.مجلس عزاداری همکاران با ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع)توسط همکارانوقرائت دعای فرج به پایان می رسید.
فهرست