مراسم روایت گویی ومقتل خوانی دانش آموزان

در حال بارگذاری پخش کننده...
دختران عزیزمان دردبیرستان شهدای موتلفه اسلامی دردهه ی اول محرم به همت یکدیگر هیئت مجازی برگزارکردند  که درآن روایت گویی واقعه عاشورا به سبک ادبی را آغاز کردندوهرشب به بیان احوال یکی از حماسه سازان کربلا پرداختند؛شبی ازبان مشک سخن گفتند وحماسه آفرینی عباس ابن علی رادرقالب  تصویر وصدا روایت کردند،شبی زبان حال دختر سه ساله ی امام حسین را روایت کردندوشبی هم اززبان راهب مسیحی کلام به میان آوردندکه با راس حسین علیه السلام شیعه شد وبه شهادت رسید ….ودرنهایت با مقتل خوانی درروزعاشورا وشام غریبان برنامه ی هیئت مجازی مان را به اتمام رساندند وهرروز بایاد یک شهید به قرائت زیارت عاشورا پرداختند.این روایت گویی ها به صورت پادکست وویدئوکست  درکانال نیایش به اجرا درمی امد.
فهرست